Saturday, 25 February 2012

#22 Where you work


Päivä 22: Missä työskentelet / Photo a day challenge
Mun työpiste ei ole ihan vielä löytänyt lopullista muotoaan. Uudessa työpaikassa menee aina hetki, että saa rakennettua sen oman pisteen sellaiseksi, että se toimii. Parasta on, että meillä on töissä ihana ilmapiiri ja ympäristö - tykkään kovasti.

Day 22: Where you work / Photo a day challenge
My workstation has not found its final form yet. It always takes a while in a new job to get your stuff organized in a way that it works. The best thing is that we have a lovely atmosphere and surroundings at my workplace - I love it there.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails